MENY

Oljen og norsk økonomi ved sentralbanksjef Øystein Olsen.

I anledning besøk fra sentralbanksjef Øystein Olsen inviterer Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUiS) til gjesteforelesning om oljen og norsk økonomi.

Sentralbanksjefen vil diskutere utsikter og utfordringer for norsk økonomi og pengepolitikk på bakgrunn av svingninger i oljepris og offshoreaktivitet.

Benytt anledningen til å la deg oppdatere av en sentral premissleverandør for utviklingen i norsk økonomi og næringsliv.

Kontaktperson HHUiS, professor Klaus Mohn
Kontaktperson IRIS, seniorforsker Atle Blomgren

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen