MENY

Påfyll - faglig lunsj

Nettverk for kjønnsforskning inviterer til faglig lunsj. Konseptet "påfyll" et arrangement hvor nettverket inviterer en forsker, student eller venn av nettverket til å holde et foredrag på 15 minutter om forskningsfeltet sitt eller et tema hun er opptatt av for tiden, deretter åpner vi for spørsmål. Få inspirasjon, påfyll og kanskje noen nye ideer i løpet av lunsjen!

Nettverk for kjønnsforskning inviterer til faglig lunsj

Hør førsteamanuensis Lars Rune Waage: Begjærets ytterste grenser?
En lesning av Sigurd Mathiesens drama Satan som seirer (1910)

Foredragene er del av konseptet "påfyll" hvor nettverket inviterer en forsker, student eller venn av nettverket til å holde et foredrag på 15 minutter om forskningsfeltet sitt eller et tema hun er opptatt av for tiden, deretter åpner vi for spørsmål. Få inspirasjon, påfyll og kanskje noen nye ideer i løpet av lunsjen!