MENY

Pål Ø. Andersen disputerer

Pål Østebø Andersen disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om oljeutvinning.

Østebø forsvarer avhandlingen “Mathematical Models for the Combined Effect of Transport, Water-Rock Chemistry, and Oil-Water Flow Mechanisms”.

Prøveforelesning starter klokken 10.00.

Tittel for forelesningen er “Methodologies for hydrocarbon extraction of oil sands and potential for application of simulation models”.

Disputasen starter kl 12.15.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på universitetsbiblioteket ved UiS

Portrett av Pål Ø. Andersen

Pål Ø. Andersen