MENY

Poeng for publisering – publisering for poeng?

Hovedtema for årets etikkseminar blir publisering, tildeling av forskertid og publiseringspress – er dette med på å utfordre god forskningsetikk?

Arrangementet er åpent for alle, men er først og fremst rettet mot ansatte i universitets- og høgskolesektoren.

Som tittelen antyder setter seminaret fokus på hvorvidt tellekanter i form av publiseringspoeng, herunder hvordan publiseringspoengene brukes internt på institusjonene, kan øke risikoen for fusk og etiske overtramp blant forskere.

I bladet Forskningsetikk (mars 2015) ble spenningsforholdet mellom bruk av publiseringsindikatoren og god forskningsetikk løftet frem. Opptakten til problemstillingen ble uttrykt slik:

«Tellekanter» er den folkelige betegnelsen på systemer for registrering av forskningsresultater, og fordeling av penger mellom institusjoner på grunnlag av disse resultatene. Å bidra til å øke antall publiseringer er et viktig argument for slike systemer. Men hvilke følger kan det få for samfunnet hvis forskerne er mer opptatt av raske resultater enn å besvare sammensatte spørsmål? Og hvis forskerne føler seg presset til å publisere – kan det øke risikoen for fusk og etiske overtramp?

Denne problemstillingen danner rammen for årets seminar om forskningsetikk ved UiS. Seminaret er et halvdagsseminar, som avsluttes med en enkel lunsj.

Som innledere på seminaret deltar forfatter (og tidligere førsteamanuensis ved UiO) Helene Uri, professor Roger Strand (UiB), viserektor for forskning, formidling og nyskaping Dag G. Aasland (UiA), sekretariatsleder i NENT Helene Ingierd og Else Sauge Torpe (UiS).

– Jeg mener det er svært viktig at sentrale forskningsetiske spørsmål blir presentert og diskutert jevnlig ved institusjonen. Et årlig seminar med fokus på forskningsetikk er et godt tiltak for å skape en debattarena knyttet til universitetets verdigrunnlag. Også dette årets program inneholder temaer som har relevans på tvers av faglige skillelinjer, og seminaret bør derfor være svært relevant for de fleste ved UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Dato: tirsdag 1. desember 2015, kl. 09:00–13:00
Påmeldingsfrist: fredag 20. november

Fullstendig program

Lenke til påmelding

Hender og papir