MENY

Pradeep Soni disputerer

Pradeep Soni disputerer for ph.d.-graden ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet med en avhandling om plantebiologi.

Soni forsvarer sin avhandling «Determination of Porin Channel Activity and Evolution of Targeting Signals in Plant Peroxisomes».

Prøveforelesning starter kl 10. Den har tittelen «Crosstalk in plant defense signalling pathways». Selve disputasen starter kl 12.15.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS