MENY

Presentasjon av "Hva har oljen gjort med oss?"

Anders Vassenden, Nils Rune Langeland og Merete Jonvik presenterer boka "Hva har oljen gjort med oss?". Bjørn Kvalsvik Nicolaysen kommenterer boka.

Boka "Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring" kom ut på Cappelen Damm Akademisk før jul i fjor, og ble lansert i Kverulantkatedralen 27. januar. Forlaget omtaler boka slik:

 

I de siste fire tiårene har det skjedd store endringer på mange områder i Norge med velferdsstatens ekspansjon, utdanningsrevolusjon, migrasjon og kvinnefrigjøring som noen eksempler. I denne perioden har også oljerikdommen blitt en del av norsk økonomi og kultur. Hva har oljen gjort med oss? er en bok om samfunnsendringer i kjølvannet av den raske økonomiske veksten i Norge. [...]

I Norges oljehovedstad Stavanger har den økonomiske veksten vært særlig rask. Det gamle hovedsetet for motkulturer som avholds- og lekmannsbevegelse, var før oljen en relativt fattig by i stagnasjon. I dag er Stavanger Norges rikeste by med et moderne og internasjonalt preg. Med dette som utgangspunkt har forskergruppen bak boka sett utviklingen i Stavanger-regionen som et prisme for sentrale utviklingstrekk i Norge.


Boka er stort sett skrevet av forfattere fra UiS og IRIS. Anders Vassenden og Nils Asle Bergsgard har vært redaktører, og de har også skrevet flere kapitler. Lennart Rosenlund, Merete Jonvik, Nils Rune Langeland og Nils Jacobsen er andre lokale bidragsytere. I tillegg har Heming Gujord fra UiB bidratt.
 

Presentasjon 25. februar

Under presentasjonen er det Anders Vassenden, Nils Rune Langeland og Merete Jonvik som representerer redaktører og forfattere. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen vil kommentere boka.

Anders Vassenden er sosiolog, og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag.

Nils Rune Langeland er professor i historie. Han er ansatt på Institutt for kultur- og språkvitenskap. Langeland har skrevet et innledende essay i "Hva har oljen gjort med oss?".

Merete Jonvik er ansatt som forsker ved IRIS. I fjor avla hun en doktorgrad ved UiS, om hvordan innbyggere i Stavanger rangerer hverandre sosialt. Hun har skrevet flere kapitler i boka.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitenskap, og ansatt ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Han er blant mye annet kjent som en kapasitet på arbeidet til den franske sosiologen Pierre Bourdieu, og vil ta utgangspunkt i hans teorier når han kommenterer boka.


Det blir servering av kaffe og te.

Alle er hjertelig velkommen!

Forsidebilde: