MENY

Presentasjon av "Veivisere i norsk organisasjonsforskning"

Jan Erik Karlsen presenterer "Veivisere i norsk organisasjonsforskning". Einar Brandsdal kommenterer boka.

Boka "Veivisere i norsk organisasjonsforskning: Organisasjonsfaglig kanon" kom ut på Fagbokforlaget før jul i fjor. Den er et ambisiøst prosjekt med to formål: Å utarbeide en norsk organisasjonsfaglig kanon fra 1950 til 2000, samt å presentere et utvalg særs lesbare kanoniserte tekster. 25 tekster er omtalt, og 12 av dem blir gjengitt i sin helhet. Disse betegnes som ”veivisere” i norsk organisasjonsforskning.
 

Presentasjon 5. april
Professor emeritus Jan Erik Karlsen har vært redaktør for boka, og vil presentere den for alle interesserte i biblioteket på Ullandhaug. 

Karlsen var professor i industriell økonomi og i endringsledelse på UiS fra 1991 til 2013. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder, og har gjennom mange år utgitt fagbøker bokkapitler, artikler og forskningsrapporter om ulike sider ved det moderne produksjonslivet.

Einar Brandsdal vil bidra med kommentarer og synspunkter på boka. Han er statsviter, organisasjonsrådgiver og førstelektor i endringsledelse ved UiS. Han skriver også ofte kronikker i Stavanger Aftenblad. I en av de nyeste (kun åpen for abonnenter) skriver han om norsk organisasjonsforskning, med en omtale av Karlsens bok.


Det blir servering av kaffe og te. SIS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

Forsidebilde: Veivisere i norsk organisasjonsforskning