MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2017

Må vi lære å leve med terrorfrykt? Denne problemstillingen belyses med tre hovedtemaer: Trusler mot Norge? Frykt og Hvilke samfunn vil vi ha?/Hva er tilstrekkelig beredskap?

Samfunnssikkerhetskonferansen 2017.

Illustrasjonsfoto: Samfunnssikkerhet og beredskap