MENY

Sannsynlighet og statistikk i rom og tid

Henning Omre, professor ved NTNU, vil gi et kort historisk tilbakeblikk på fremveksten av sannsynlighets- og statistikkfagene.

Professor ved NTNU, Henning Omre, vil gi et kort historisk tilbakeblikk på fremveksten av sannsynlighets- og statistikkfagene.

Sannsynlighetsregning er en matematisk disiplin med utspring i diskusjoner om gambling på 1600-tallet. Faget formuleres og re-formuleres i et par hundre år før det matematiske fundament etableres.

Statistikk, derimot, er en særegen disiplin med basis i tolking av empirisk materiale. Faget ble tidlig benyttet i fysikk, men særlig utbredelsen innen samfunnsfagene tidlig på 1800-tallet gav statistikken et godt omdømme.

Det metodiske fundament for statistikk – i samspill med sannsynlighetsbegrepet – ble etablert tidlig på 1900-tallet – altså for mindre enn hundre år siden. Siden den tid har statistikkfaget vært i en rivende utvikling og er benyttet i et stort mangfold av anvendelser – med støtte i framveksten av datamaskin- og sensorteknologi.

Moderne statistisk metodikk velegnet for evaluering av rom og rom/tid fenomener vil bli diskutert. Disse modellene er definert i et prediktivt, bayesiansk rammeverk, såkalt bayesiansk inversjon, og de kommuniseres til brukeren ved hjelp av grafer. Flere anvendelser innen evaluering av hydrokarbon reservoarer vil bli diskutert – eksempler er brønnlogg tolking, seismisk inversjon og produksjonshistorietilpassing.

Bilde av Professor Henning Omre

Professor Henning Omre