MENY

Selvinnsikt hos elever som lærer fremmedspråk

Betydningen av selvinnsikt når elever skal lære fremmedspråk er tema når Hans Erik Bugge disputerer ved Det humanistiske fakultet for doktorgraden i lesevitenskap.

I doktorgradsarbeidet har Bugge gjennomført et forsøksprosjekt over et helt skoleår hvor tysk-, fransk-, og spanskelever i videregående skole har blitt undervist i modeller for utvikling av selvinnsikt i språklæringsprosessen. 

Fokuset i analysene er på elevenes bearbeidelse av den informasjonen som har blitt formidlet av lærerne i løpet av forsøksperioden.

Analysene bidrar til en pågående diskusjon innen fremmedspråkopplæring om hvordan språkelevers innsikt i egen læringsprosess best kan utvikles som en del av selve språkundervisningen.

Gjeldende læreplaner understreker betydningen av slik selvinnsikt i språklæringsprosessen, siden økt læringsinnsikt kan bidra til bedre resultater i språkopplæringen.

Avhandlingen har tittelen «Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach»

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesning klokken 10:00 og til disputas klokken 12:00.