MENY

Seminar med verdenskjente skoleforskere

Mandag 29. mai mellom 14.15-15.30, har du mulighet til å høre professorene Dennis Shirley og Andy Hargreaves fra Boston College snakke om hva som foregår innen utdanningsfeltet, og hvor veien vil gå videre.

Seminaret vil foregå på Universitetet i Stavanger i rom U-314 på Hagbard Lines hus mellom klokka 14.15-15.30 mandag 29. mai. Seminarets tema er «What in the world is going on with education?», og professor Dennis Shirley og professor Andy Hargreaves fra Boston College i USA vil snakke om hva som foregår i utdanningsfeltet verden over.

Effektiv læring og dybdelæring

Utgangspunktet for seminaret er Dennis Shirleys nye utgivelse «The New Imperatives of Educational Change». Boka fokuserer på hvordan man kan legge til rette for at skoleelever skal bli selvstendige og kritiske tenkere, og Shirley presenterer her fem nye imperativer for å veilede lærere og beslutningstakere til å se på effektiv læring og dybdelæring med et nytt blikk.

Under seminaret vil det også bli åpnet for en diskusjon om hva som foregår innen utdanningsfeltet, hvor vi er på vei og hvor og hva vi muligens skal bevege oss mot.

Sammen med Andy Hargreaves, er Dennis Shirley ansatt som professor II ved Universitetet i Stavanger.

Bildet viser professor Dennis Shirley under et besøk på en høyteknologisk skole.

Illustrasjonsbilde: Professor Dennis Shirley under et besøk på en høyteknologisk skole.