MENY

Seminar om feministisk pedagogikk

Nettverk for kjønnsforskning inviterer til seminar om feministisk pedagogikk.

Hva er feministisk pedagogikk? Hvordan kan vi ta det i bruk?

Dette seminaret utforsker feministisk pedagogikk som et eget felt, og som beslektet med normkritisk og inkluderende pedagogikk. Hovedinnleder er førsteamanuensis Nina Johannesen ved Høgskolen i Østfold, som jobber med barnehagelærerutdanningen. Hun har skrevet en doktorgradsavhandling om medvirkning, små barns uttrykk og voksnes forståelser.

Andre inviterte innledere er ass. undervisningsleder Elisabeth Engebretsen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO), postdoktor Sara Orning ved institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU) og førsteamanuensis Stine Helena Bang Svendsen ved institutt for lærerutdanning (NTNU).

Seminaret er åpent for alle.