MENY

Seminar om maskulinitet og idrett

Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer alle til åpent seminar om kjønnsdimensjonen i blant annet sykkelsport, surfing og "Second journeys". Hvorfor er der flest menn som deltar i Nordsjørittet, hva er det med surfkulturen og kjønn, og hvilken maskulinitet preger nyere oppdagelsesreiser? Vi søker svar på disse og mange andre spørsmål i løpet av seminaret!

Seminaret består av innlegg med tre forskjellige inngangsvinkler til temaet maskulinitet og idrett: fokus på sykkelsport, på surfing og på second journeys.

 

Siri Ommedal & Reidar J. Mykletun: "Kjønnsdimensjonen i sykkelsport – eksempel fra Nordsjørittet"

Presentasjonen vil undersøke hvordan kjønn er en faktor i tur- og konkurranseritt basert på data fra deltakere og deltakerlister i Nordsjørittet. Dette årlige rittet på 9 mil fra Egersund til Sandnes går av stabelen i juni, og er i år inne i sin 17. sesong. Kvinner deltar, men i langt lavere grad enn menn, og det er av interesse å diskutere om de også legger andre preferanser og premisser til grunn for sin deltakelse. Basert på dette kan en også diskutere hvilke verdier et slikt ritt kan baseres på for å være bærekraftig.  

Siri Ommedal er daglig leder for Nordsjørittet, og Reidar Mykletun er professor emeritus ved UiS og professor II ved Høgskolen i Molde, med bl.a. ekstremsport og arrangementsledelse som forskningstema.

 

Yasmine Mounir & Reidar J. Mykletun: "Surfing and gender" 

Presentasjonen vil belyse "Cold water surfing" som et fenomen med utgangspunkt i det unike surfemiljøet langs Jærstrendene. Cold water surfing er en relativt ny sport i Norge, men den er veletablert som sosialt miljø uten å være sterk som sportsklubb. Spesielt vil denne presentasjonen dvele ved kulturen som etableres i dette til dels uformelle miljøet og hvordan denne fungerer i forhold til kjønn.

Yasmine Mounir er master of Science i Tourism and Hospitality Management fra UiS, og Reidar Mykletun er professor emeritus ved UiS og professor II ved Høgskolen i Molde, med bl.a. ekstremsport og arrangementsledelse som forskningstema.

 

Lars Rune Waage: "Second journeys" som maskulin oppdagelsesreise

Det meste av verden er allerede "oppdaget", det som gjenstår er derfor å foreta tidligere reiser på nytt. Gjennom en undersøkelse av Erlend Loes L (1999) og Stein P. Aasheims I Roald Amundsens fotspor (2012) ønsker dette foredraget å si noe om hvordan en maskuliniteten blir forsøkt posisjonert i forhold til sivilisasjonskritikk, nostalgi og postmodernitet.

Lars Rune Waage er førsteamanuensis ved UiS og arbeider med litterære representasjoner av maskulinitet og seksualitet.  

 

Seminaret er ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE og arrangeres av Nettverk for kjønnsforskning.

For påmelding: send en epost til kjonnsforskning@uis.no