MENY

Seminar om olje, kjønn og arbeidsledighet

Nedgangen i oljeindustrien preger norsk økonomi. Arbeidsledigheten øker og særlig menn med teknisk-naturvitenskapelig utdanning har mistet jobben. UiS som utdanningsinstitusjon preges og utfordres også av nedgangstidene. Dette seminaret setter disse sammenhengene mellom forskning, utdanning og næringsliv på dagsorden, og inviterer til dialog om felles utfordringer og muligheter for omstilling i regionen.

Nedgangen i oljeindustrien preger norsk økonomi og sysselsetting i hele landet. Som hovedsete for oljenæringen i landet, er vårt distrikt særlig utsatt.

Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i Rogaland har økt med 70%, og at det i stor grad er menn med teknisk-naturvitenskapelig utdanning som nå har mistet jobben. Som regionens største utdanningsinstitusjon, er Universitetet i Stavanger (UiS) heller ikke uberørt av den pågående krisen i oljesektoren. Mulighetene på arbeidsmarkedet framover vil kunne ha en betydelig effekt på både tilbud om og etterspørsel av utdanningsvalg, så vel som på rekruttering av ny arbeidskraft.

Dette seminaret setter disse sammenhengene mellom forskning, utdanning og næringsliv på dagsorden, og inviterer til dialog om felles utfordringer og muligheter for omstilling i regionen.

Bekreftede innledere er stipendiat Maria Dockweiler (UiS), laboratorieleder John Charles Grønli (UiS) og Anneline Teigen, assisterende fylkesdirektør i NAV Rogaland.