MENY

Søknadsskrivekurs: hva kjennetegner en god prosjektsøknad?

Kurs i søknadsskriving med utgangspunkt i Forskningsrådets programmer og maler.

Hva er det som kjennetegner en god prosjektsøknad? I den første delen vil vi gå gjennom hoveddelene i Forskningsrådets søknadsmal og evalueringskriterier, samt detaljene for kategoriene "forskerprosjekt" og "unge forskertalenter". Vi vil også se på eksempler fra allerede evaluerte søknader.

Se mer detaljer om de forskjellige delene i programmet her.

Klikk her for å melde deg på kurs.