MENY

Søknadsskrivekurs: mock-review av prosjektsøknader

Med utgangspunkt i Forskningsrådets programmer og maler.

Dette kurset er designet for å hjelpe forskere til å skrive bedre forskningssøknader ved å skjønne hvordan fagfellevurdering virker, og hva Forskningsrådet forventer av en god søknad. Kjernen i kurset er et "mock-review"-panel, hvor deltakerne spiller rollene som evaluatorer. Deltakerne vil evaluere reelle søknader og bedømme hvilke som anbefales støtte. Peter Dukes fra det britiske medisinske forskningsrådet har mange års erfaring i søknadsskriving, fagfellevurdering og administrasjon av forskningsstøtte. Du vil også få mulighet til å få din egen søknadsskisse evaluert! Les mer om workshopen her.

Se mer detaljer om de forskjellige delene i programmet her.

Klikk her for å melde deg på kurs.