MENY

Solakonferansen

Kvalitet og sikkerhet er tema under den årlige Solakonferansen. Da møtes nasjonale og internasjonale eksperter for å drøfte framtidsutfordringene innen luftfarten.

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten.

Visjonen er å påvirke utvikling for bedre holdninger til sikkerhet i videste betydning, skape forståelse på alle nivåer for at sikkerhet også koster, men at investeringer i arbeid med kvalitet og sikkerhet i siste instans er lønnsomt.

Les mer om konferansen og meld deg på!

Konferansen retter seg mot faglig og politisk ledelse i departementene, ledelsen i flyselskapene og Avinor AS, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, fagorganisasjoner, forskning og undervisning, presse og media, politikere, oljeselskaper, transport og annen næringsvirksomhet.

Solakonferansen 2013 arrangeres av Stiftelsen Solakonferansen i samarbeid med Universitetet i Stavanger.