MENY

Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde

Den 28. januar kl. 19 blir det bokslipp og temamøte om spiritisme på Kåkå kverulantkatedralen i forbindelse med religionsviter og forfatter Anne Kalvigs nye bok «Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde».

Religionsviter ved IKS, Anne Kalvig, gir i disse dager ut en bok om spiritisme på Pax Forlag, kalt «Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde». Boken er basert på Kalvigs mangeårige forskning på kulturelle forestillinger og praksiser rundt døden, her konkretisert med dødekontakt, mediumskap og spiritisme.

I forbindelse med boka, blir det bokslipp og temamøte om spiritisme på Kåkå kverulantkatedralen den 28. januar kl. 19, der to medier og healere, forfatter Arne Berggren og Kalvig deltar, med journalist Harald Birkevold som møteleder.

Undersøkes som religion
Boken gir et unikt innblikk i samtidens spiritisme på norsk, og det er ikke tidligere utgitt helhetlige, religionsvitenskapelige framstillinger av dette. Spiritisme blir ofte fordømt som en usalig miks av løgn, bedrag, underholdning og forretningsvirksomhet, men Kalvig hevder dette fenomenet bør undersøkes som religion, som jo nettopp kjennetegnes ved kommunikasjon med åndelige vesener og universer, på tvers av tid og rom. Dagens spiritisme kan spores tilbake til 1848 med en påfølgende «spiritistisk farsott» i USA, Europa og Latin-Amerika. 

Kommunikasjon som krysser grensen mellom liv og død er også forbundet med eldre tiders folketro og med alternativ behandling, i sær healing. «Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde» gir innblikk i disse ulike sidene ved dødekontakt, og diskuterer hvordan spiritisme, med sitt fokus på sanseerfaringer, utfordrer våre tradisjonelle religionsbegreper. 

 

 

Anne Kalvig er akutell med boka «Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde».

Anne Kalvig er akutell med boka «Spiritisme: Samtaler mellom levende og døde».