MENY

Språklig variasjon i middelalderengelsk fra Midland-området

Kjetil Vikhamar Thengs disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus».

Avhandlingen er en filologisk og sosiokulturell studie av en samling sein-middelaldertekster lokalisert på ikke-språklig grunnlag i fylkene Cheshire, Shropshire og Staffordshire i Northwest Midland-området i England.

For å studere språklig variasjon i forhold til tekstenes opphavssted har Thengs samlet inn og satt sammen 253 tekster datert til mellom 1400 og 1525. Alle tekstene er transkribert/digitalisert fra originale manuskript og/eller faksimiler.

Prøveforelesningen er klokken 10:00 med oppgitt emne «Present-tense verb marking in varieties of English with reference to the third person».

Selve disputasen begynner klokken 12:00.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS.

Bedømmelseskomité vil bestå av Laura Wright, university reader ved University of Cambridge, Storbritannia, Raymond Hickey, professor ved Universität Duisburg-Essen i Essen, Tyskland og førsteamanuensis Ion Drew ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS.

Alle interesserte er velkomne både til prøveforelesningen og til disputasen!