MENY

StaRus-Konferansen 2015

StaRus-Konferansen 2015 er et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innen rusfeltet. Tirsdag 24. mars samarbeider de med KåKå Kverulantkatedralen på Sting. Onsdag 25. mars foregår konferansen på Sola strandhotell.

Tirsdag 24. mars på Sting kl. 19–21
I samarbeid med KåKå Kverulantkatedralen: Norge har verdens beste alkoholpolitikk – Hvorfor skal vi ødelegge den?

Innledninger fra representanter fra forskning, politikk og næring, før alle andre kverulanter slipper til.

Onsdag 25. mars på Sola strandhotell kl. 09–15

Hvordan kan vi forbedre dagens ruspolitikk?

Innlegg fra politiker-, fagperson- og brukers-ståsted og deretter open space der vi diskuterer temaet for årets seminar fra alle de innfallsvinkler som deltakerne selv ønsker.

StaRus er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av IRIS, Universitetet i Stavanger,Rogaland A-Senter og Stavanger Universitetssjukehus.

Les mer om StaRus-konferansen.