MENY

Stavanger: Horisont 2020 - vi er i gang

Den 28. oktober inviterer Universitetet i Stavanger sammen med Forskningsrådet til et informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

1. januar 2014 går det formelle startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon.

Vi er i full gang å forberede implementeringen av det nye programmet som skal avløse 7RP. Horisont 2020 (Horizon 2020) fokuserer på tre hovedprioriteringer for forskning og innovasjon;

  • Excellent Science– dette inneholder bl.a. satsingen på European Research Council (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur
  • Competitive Industries skal bl.a. gjøre Europa mer attraktivt for investeringer i forskning og innovasjon
  • Tackling Societal Challenges – denne delen fokuserer å de store samfunnsmessige utfordringer som EU og resten av verden står overfor.


H2020 Felles infomøte for næringslivet og akademia
Sted: Universitetet i Stavanger, AR Ø-130 Arne Rettedals hus

10:00 Velkommen og innledning
v/rektor Marit Boyesen, UiS
 

10:10 Dette er Horisont 2020                                    
v/Till Christopher Lech, Forskningsrådet                         
 

10:50 "Spillereglene"
v/NN, Forskningsrådet
 

11:20 Lunsj og mingling
 


12.00- 14.00 TO PARALLELLESESJONER

1. Akademia, med innlegg fra: (Sted: AR Ø-130)

Europe in a changing world: Inclusive, innovative and reflecting societies –Secure societies
v/Berit Berg Tjørhom, Forskningsrådet 
 

Secure, clean and efficient energy
v/Tor Ivar Eikaas, Forskningsrådet
 

IKT i H2020
v/Kim Davis, Forskningsrådet


Health, demographic change and wellbeing
v/Berit Nygaard, Forskningsrådet
 

14:00 Oppsummering og avslutning

 

2) Næringsliv - SMB (Sted: AR-G101)


Horisont 2020 – noe for din bedrift?
• Konkurransedyktig næringsliv (industrielle nøkkelteknologier)
• SMB-instrumentet
• Eurostars v/Vebjørn Walderhaug, Forskningsrådet
 

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy
v/Gudrun Langthaler, Forskningsrådet
 

Prosjekteksempler og erfaringer med deltakelse i EU-prosjekter
v/Jan Erik Hanssen, 1-Tech
 

Enterprise Europe Network (EEN) – nye muligheter for bedrifter
v/Christian Quale, IRIS
 

14:00 Oppsummering og avslutning
 

Klikk her for påmelding

Deltakelsen er gratis, og vi serverer en enkel lunsj.


Kontaktperson: Kyrre Aas, kyrre.aas@uis.no