MENY

Stormøte i Kuppelhallen i Bjergsted: Kan kreft utryddes?

På stormøtet vil det bli holdt foredrag av internasjonalt kjente, nasjonale og lokale kreftforskere, og det blir underholdning av lokale kunstnere. Møtet er åpent for alle.

«Folkefondet», som er Folke Hermansens fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger Universitetssjukehus, vil sammen med SUS, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen, Sykehuset i våre hender og Næringsforeningen i Stavanger-regionen invitere til stormøte i den renoverte Kuppelhallen i Bjergsted. Foredragene blir holdt av internasjonalt kjente, nasjonale og lokale kreftforskere, og det blir underholdning av lokale kunstnere. Møtet er åpent for alle.

Bjergstedparken

Bjergstedparken.