MENY

Studenter presenterer masteroppgavene sine

Fra onsdag 17. juni til fredag 19. juni, vil mastergradsstudentene ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk presentere sine masteroppgaver.

Mellom onsdag 17. juni og fredag 19. juni vil mastergradsstudenter ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk presentere sine masteroppgaver. Det blir presentasjoner av masteroppgaver som tar opp viktige temaer innen idrett/kroppsøving, matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og spesialpedagogikk.

Temaene i studentenes masteroppgaver er varierte og handler om alt fra kjønnsforskjeller og skolepresentasjoner, mistrivsel i kroppsøving blant jenter i 10. klasse, betydning av venner i skolen og skolens rolle i
å fremme vennskap mellom elever – til sammenhengen mellom fysisk form og atferd i klasserommet.

Arrangementet er åpent for alle, så møt opp. Enten du bare vil lære mer om disse og flere andre spennende temaer som studentene på master i utdanningsvitenskap har jobbet med, eller om du er nysgjerrig på å få vite mer om hvordan en mastergradsstudent arbeider med sin oppgave.

Se programmet for arrangementet her.

UiS-studenter.

UiS-studenter. Foto: Morten Berentsen/UiS