MENY

Tirsdagsforedrag: Fra håndtegning til digital modell. Nye teknikker i arkeologisk dokumentasjon

13. oktober er det arkeolog Theo Gil som holder tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum om ulike dokumentasjonsteknikker i arkeologien.

I løpet av de siste årene har ulike digitale dokumentasjonsteknikker gradvis erstattet tradisjonelle håndtegninger innenfor arkeologi. I dette foredraget presenteres ulike eksempler fra nyere utgravinger hvor digitale modeller har vært anvendt.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang.