MENY

Tirsdagsforedrag: Møt menneske – ny utstilling

Arkeologene Siv Kristoffersen og Kristin Armstrong Oma forteller om den nye utstillingen som åpner på Arkeologisk museum, som er en ny måte å presentere fortidens mennesker på.

Eit direkte møte med eit forhistorisk menneske får fram ei kjensle av nærleik og fellesskap trass i stor avstand i tid og kultur − eit nært møte med det som er annleis. I den nye utstillinga har me samla skjelett frå menneske gjennom forhistoria og fram til mellomalder. Alle ber bod om sterke historier til enkeltindivid.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang.