MENY

Tirsdagsforedrag: Voldelige uttrykk i eldre bronsealder i Norge

Arkeolog Hilde Fyllingen tar oss med tilbake til bronsealderen, og ser på om voldelige uttrykk var bevis for krigføring eller markering av status.

Innføringen av jordbruket i Norge medførte en rekke endringer i samfunnet, og gjenspeiles i bygging av store gravmonumenter, i gjenstandsfunn og på helleristningene. Sverdet dukker opp i gravene, og på helleristningene kan vi se kampscener. I 150 år har gjenstandene blitt tolket som utrykk for status, og helleristningene som avbildninger av religiøse forestillinger. Men er dette virkelig tilfelle? Kan det finnes en annen, mer verdslig tolkning?

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang.