MENY

Torsdagsforedrag om alvorlige hendelser offshore

Professor Jan Erik Vinnem holder foredrag med tittelen "Refleksjoner om nylige alvorlige hendelser i offshore olje- og gass-sektoren sett i et risikostyringsperspektiv".

Presentasjonen tar utgangspunkt i alvorlige ulykker i offshore petroleumsvirskomshet på verdensbasis siden år 2000, og diskuterer muligheten for at systematisk risikostyring kunne forhindret et utvalg kjente ulykker og nestenulykker på norsk sokkel og i Mexicogulfen.

På dette grunnlag diskuteres svakheter og mangel på robussthet i norsk og utenlandsk sikkerhetslovgivning for petroleumsvirksomhet og i noen grad også generelt. Noen metodiske og styringmessige dilemmaer blir også berørt.