MENY

Torsdagsseminar: "How to discuss the issue of catastrophic man-made climate"

Professor emeritus Richard Lindzen holder torsdagsseminar i naturvitenskap. Tema er hvordan vi kan diskutere klimaspørsmålet på en rasjonell måte.

Professor Lindzen var Alfred P. Sloan Professor i meteorologi ved Massachusetts Institute of Technology (MiT) til han ble emeritus i 2013.

Han har ytet en rekke viktige bidrag til meteorologien og geofysikken.

Han var med på å forfatte det internasjonale klimapanelets (IPPCs) andre rapport i 1995 og den tredje i 2001. Likevel er han kanskje mest kjent som "klimaskeptiker", i den forstand at han er kritisk til nøyaktigheten av dagens klimamodeller.

Tematet for Lindzens foredrag denne gang er imidlertid ikke klimamodellene selv, men hvordan både samfunnet og akademia kan diskutere slike viktige og sterkt følelsesladde spørsmål på en rasjonell måte, uten at det fører hverken til handlingslammelse eller innskrenkning av forskningens frihet.

Som vanlig er det kaffe og kringle etterpå.