MENY

Tre samlokaliserte konferanser i Informatikk ved UiS

Den 18. til 20. november arrangeres det tre samlokaliserte konferanser innen informatikk ved UiS: Norsk Informatikkonferanse, Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT og Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse.

- Norsk Informatikkonferanse

- Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT

- Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse

Disse årlige konferansene samler de norske forskningsmiljøene innen informatikk og datavitenskap og vil ha sesjoner som handler om ulike aspekter ved informatikk, datavitenskap og datasikkerhet. For mer informasjon,se konferansenes nettsider, nik2013.uis.no.

Påmeldingsfrist er 4. oktober.