MENY

Trude Hoel disputerer

Trude Hoel disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om 6- og 7-åringers muntlige fortellinger.

Hoel forsvarer avhandlingen “6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok”.

Prøveforelesning starter klokken 10.00.

Tittel for forelesningen er “Sosiokulturelle faktorer i vurdering av barns språklige og narrative kompetanse, belyst med eksempler fra forskning i skole og barnehage”.

Disputasen starter kl 12.00.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på universitetsbiblioteket ved UiS

 

 

 

trude hoel