MENY

UiS-disputas i Tromsø

Tirsdag 2. juni 2015 disputerer Bjørn-Morten Batalden for graden dr. philos ved Universitetet i Stavanger. NB! Disputasen foregår i Tromsø.

Batalden forsvarer avhandlingen: «Safety Management in Shipping”.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:15 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveforelesningen: “The role of compromises in safety management”

Batalden har vært tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS, under veiledning av professor Kjell Harald Olsen. 

Disputasen blir ledet av instituttleder Yngve Birkelund ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet på UiT - Norges Arktiske Universitet.