MENY

Utfordringer ved endringer i skolen

Noen skoler sliter mer enn andre med å innføre endringer. Tonje Constance Oterkiil disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap med en avhandling om hvordan skoler kan bli bedre til dette og hvilken rolle ledelsen spiller.

En av grunnene til at noen skoler har vansker med å innføre endringer, ser ut til å være lav kapasitet og endringsberedskap..

Tonje Constance Oterkiils avhandling, som har tittelen «Utvikling av skolers kapasitet og endringsberedskap for implementering av skoleomfattende intervensjoner og ledelsens rolle i dette», er del av en større studie hvor målet er å utvikle et verktøy for identifisering av skolers kapasitet og endringsberedskap før endringene blir satt i verk.

Prøveforelesingen er klokken 10:00. Tildelt emne for prøveforelesingen er «School leadership in a prospective view - Grounded in empirical studies within leadership; how can we set direction for school leaders of 'tomorrow'?»

Selve disputasen begynner klokken 12:00. 

Tonje Constance Oterkiil er universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, avdeling Porsgrunn.

Professor Sigrun Karin Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Medveileder har vært professor Unni Vere Midthassel fra Læringsmiljøsenteret.

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesningen og til disputasen som vil bli ledet av dekan ved Det humanistiske fakultet, Elaine Munthe.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS

 

 

Portrett av Tonje Constance Oterkiil

Tonje Constance Oterkiil