MENY

Valdebatt for ungdom og studentar i Folken

Tirsdag 3. september kl 1900 vert det ung valdebatt i Folken. I høve stemmerettsjubileet stiller alle dei politiske ungdomspartia med kvinnelege kandidatar.

Under overskrifta "Kva skal eg stemme?" blir følgjande spørsmål stilt:

  • Er skulen til for læraren, eleven eller systemet?
  • Kvifor skal unge setje seg i djup gjeld for å kome inn på bustadmarknaden?
  • Er det noko vits for ungdom å stemme i det heile?

Alle ungdomspartia stiller med kvar sin kandidat i debattpanelet:

Arbeiderpartiet: Hilde Firmann Fjellså
Framstegspartiet: Charlotte Søyland
Høgre: Tina Bru
Kristelig Folkeparti: Marie Brekke
Miljøpartiet Dei Grøne: Guri Barka Martins
Senterpartiet: Hanne Marte Vatnaland
Rødt: Anja Ariel Tørnes Brekke
Sosialistisk Venstreparti: Anneken Skåra
Venstre: Vanja Krüger

Debattleiar: Ellen Kongsnes, Stavanger Aftenblad

Standup-innslag ved Per Inge Torkelsen

Arrangementet er eit samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad. Gratis inngang.