MENY

Workshop om internasjonalisering i de nye grunnskolelærerutdanningene

SIU og Universitetet i Stavanger ønsker velkommen til workshop om studentmobilitet og internasjonalt samarbeid i de nye grunnskolelærerutdanningene. Hvordan kan nye programplaner utformes for å legge bedre til rette for studentmobilitet?

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Universitetet i Stavanger ønsker å løfte debatten om internasjonalisering i de femårige grunnskolelærerutdanningene. Et sentralt mål er å bidra til at internasjonalisering blir godt ivaretatt ved utforming av de nye utdanningene. De nasjonale retningslinjene skal fastsettes tidlig i høst, og institusjonenes programplaner er under utvikling.

Målgrupper

  • Dekan for lærerutdanning, studie- og praksisledere eller andre med et faglig ansvar for utviklingen av program-/studieplaner på institusjonen
  • Andre ved institusjonen som jobber med internasjonalisering i lærerutdanningene

Påmeldingsfrist: 20. mai
Påmelding: Klikk her for påmelding
Fullstendig program: Se SIU sine nettsider

Workshopen er gratis, men deltakerne må selv dekke utgifter til reise og opphold.   

Ferske SIU-undersøkelser viser at det er lav studentmobilitet i dagens lærerutdanninger.

Design og struktur er viktig for å kunne lykkes med å få flere studenter til å ta deler av utdanningen i utlandet. Det er nå, i utformingen av programplanene, at institusjonene legger grunnlaget for å kunne nå både egne mål og overordnede politiske målsettinger om økt studentmobilitet. Det er nå en kan lage strukturer som gjør at norske lærerstudenter får mulighet til et studie- eller praksisopphold utenlands, og slik bidra til å bringe internasjonale perspektiver inn i lærerutdanningen og skolen. 

Velkommen til workshop i Stavanger 25. mai!

Lærerutdanning