MENY

Åpen forelesning med professor Paul Schulman

Forskningsprosjektet REALTRANS i samarbeid med SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet) ved UiS, arrangerer åpen forelesning med professor Paul Schulman tirsdag 14. juni 2016.

Forelesningen har tittelen Managing Interconnected Critical Infrastructures: Challenges to Practice and Policy.

Paul Schulman er forsker ved Centre for Catastrophic Risk Management, University of California, Berkeley og professor ved Mills College.

Professor Schulman sin forskning fokuserer på kritisk infrastruktur, styring og sårbarhet og er anerkjent for sin forskning på høypålitelige organisasjoner (High Reliability Organizations).   

Schulman er også kjent som forfatter av boken High Reliability Management, Operating on the Edge sammen med Emery Roe. Forfatterne er aktuelle med boken Reliability and Risk The Challenge of Managing Interconnected Infrastructures på Stanford University Press.