MENY

Åpent møte om Nobelprisen i fysiologi/medisin 2017

Norges tekniske vitenskapsakademi og Tekna inviterer til åpent møte onsdag 31. januar kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Tema: Nobelprisen i fysiologi/medisin 2017: Om Circadiane rytmer og den biologiske klokken

Foredragsholder: Peter Ruoff, professor, Universitetet i Stavanger

Nobelprisen i fysiologi/medisin for 2017 ble tildelt til Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young for deres oppdagelser omkring de molekylære mekanismer som kontrollerer circadiane rytmer.

Foredraget belyser hvordan circadiane rytmer er et uttrykk av en fysiologisk klokke som styrer organismenes evne å tilpasse seg jordens dag/natt veksling og årstider. Videre beskrives hvordan modellorganismer har bidratt til å forstå de molekylære mekanismer som ligger bak circadiane rytmer og den biologiske klokken.

Peter Ruoff

Peter Ruoff