MENY

Åpent møte om robotteknologi

Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 18. oktober kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30

Tema: Robotteknologi – nyere utvikling, anvendelser og konsekvenser av denne teknologien

Foredragsholder: Morten Mossige, teknologisjef ABB og førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger

Bruk av industri-roboter er inne i en rivende utvikling. Historisk sett har bruk av industri-roboter vært forbeholdt de store bilprodusenter eller andre med høye, ensartede produksjonsvolum. Nå ser vi at bruk av industri-roboter blir tilgjengelig for andre industrisegmenter. Måten det lar seg gjøre på er nye måter å programmere robotene på, helt nye måter å håndter sikkerhet på samt at robotene nå er i stand til å operere mer autonomt.

Dette foredraget vil berøre noen av de viktige områdene som har bidratt til de siste års utvikling. Det vil også bli belyst noen av de etiske problemene som kan oppstå når roboter og mennesker skal jobbe tettere sammen.