MENY

Bokpresentasjon med Marie Smith-Solbakken og Jan Bjarne Bøe

Marie Smith-Solbakken og Jan Bjarne Bøe samtaler med Tom Hetland om det store verket "Hå kulturhistorie", som de har vært redaktører for. Tord F. Paulsen og Helge Torvund deltar også.

Marie Smith-Solbakken og Jan Bjarne Bøe har vært redaktører for firebindsverket "Hå kulturhistorie". Dette er et stort og rikt illustrert verk på til sammen 1500 sider. En rekke forfattere har vært involvert i arbeidet, inkludert flere som er ansatt ved UiS.

Tirsdag 3. februar kl. 11.30 presenterer de dette store arbeidet i Universitetsbiblioteket på UIllandhaug, i samtale med Tom Hetland.

Marie Smith-Solbakken vil snakke om organiseringen og gjennomføringen av arbeidet. Hun vil også si noen ord om hva som kjennetegner Hå kulturhistorie sammenlignet med andre lokalhistoriske verk, og jakten på den "jærske identitet".

Tord F. Paulsen vil dele sine tanker om bildebruk og motivvalg i verket, og kommentere noen sentrale bilder.

Helge Torvund vil lese høyt fra de kapitlene han har skrevet.

Jan Bjarne Bøe vil presentere de ulike forfatterne, og snakke om hvordan en får til flerstemmighet uten at "koret synger falskt".

Kaffe og te blir servert. SIS Bok vil være til stede og selge boka. Alle er hjertelig velkommen!


Personalia:
Marie Smith-Solbakken er førsteamanuensis i historie og samfunnsfag ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (Igis). Hun er en aktiv forfatter og fagperson, som de siste årene blant annet har vært opptatt av arbeidet med "Råolje" et multimedialt verk om Alexander L. Kielland-ulykken og dens ettervirkninger.

Jan Bjarne Bøe er professor i historiedidaktikk ved UiS. Han har en lang og produktiv karriere bak seg, med et stort faglig forfatterskap om blant annet ideologier, psykiatrihistorie, barndommens historie, barn og historiefortellinger, historiebruk og utvikling av historiebevissthet hos barn og unge.

Tord F. Paulsen er fotograf. Han har en MA i Master of Art fra Swansea Institute of Art, og har stilt ut arbeider i Norge, Italia og England.

Helge Torvund er lyriker og psykolog. Siden debuten i 1977 har han gitt ut en lang rekke bøker, og mottatt flere priser. I de siste årene har han fått stor oppmerksomhet for sin aktivitet på Twitter.

Tom Hetland er tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad. Han er nå kommentator i samme avis, og en erfaren journalist og samfunnsdebattant.

Bilde av Hå kulturhistorie