MENY

Bokpresentasjon med Siv Kristoffersen

Siv Kristoffersen fra Arkeologisk museum presenterer boka "Et Akropolis på Jæren", sammen Trond Meling og Kristin Armstrong Oma.

Antologien "Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået i Klepp gjennom jernalderen" har hatt som målsetning å samle kunnskapen vi har om dette svært spesielle området, og se denne kunnskapen gjennom oppdaterte perspektiver. Tinghaugplatået utmerker seg med unike funn og forminner fra det første årtusenet av vår tidsregning. Tinghaugområdet har en helt spesiell status, og de rike arkeologiske funnene derfra er kjent langt utenfor landets grenser. Boka etterkommer et ofte uttalt ønske fra et internasjonalt fagmiljø.

Hva er det som er spesielt med området? Det kan ikke gripes fullt ut med ord, men det handler om det vi kaller autentisitet – det ekte. Opplevelsen skapes av et unikt samspill mellom landskap og monumenter. Den hjelpes frem av den kunnskapen vi allerede har om fortiden i dette området, men også av undring over de ennå godt bevarte hemmelighetene.

Boka er en samling med åtte vitenskapelige artikler. Artiklene er ulike, og de ser på det arkeologiske materialet fra forskjellige synsvinkler. Den er resultat av et forskningsprosjekt som har strukket seg over perioden 2010-2014, ledet av Siv Kristoffersen. Boka har tre redaktører: Marianne Nitter, Einar Solheim Pedersen og Siv Kristoffersen. Bilder og tekst er satt sammen av grafisk designer Ingund Svendsen.

Prosjektleder og redaktør Siv Kristoffersen vil presentere boka i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug torsdag 30. april kl. 12. Trond Meling og Kristin Armstrong Oma deltar også under presentasjonen, i samtale og diskusjon om boka og det geografiske området den forteller om. Alle tre er ansatt ved Arkeologisk Museum, så dette er en anledning til å få et spennende innblikk i hva våre kolleger på et av Stavangers mest kjente museum arbeider med.

Det blir servering av kaffe og te. Alle er hjertelig velkommen!

Bilde av boka