MENY

De voksne dominerer i samlingsstundene i barnehagen

Samlingsstundene og andre aktiviteter i barnehagen er oftest styrt av de voksne. Det kan gjøre det vanskeligere for barna å delta i fellesskapet, viser forskningen til Marianne Ree.

Marianne Ree vil forsvare avhandlingen «Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen».

Prøveforelesning, med tildelt emne «Hva er problemet med at medvirkning er individorientert? Drøft forholdet mellom medvirkning formulert som en juridisk rettighet (FNs barnekonvensjon, Norges Grunnlov, Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) og medvirkning formulert som et pedagogisk fellesskapsanliggende», begynner klokken 10:00. Selve disputasen begynner klokken 12:00. 

Delvis digital disputas

Både prøveforelesningen og disputas gjennomføres delvis digitalt.

Registrering av tilhørere skjer ved oppmøte i disputaslokalet.

Disputasen blir strømmet  i Zoom for dem som ikke møter opp fysisk.

Møte ID: 698 3262 5302

Passord: 246914

Bare bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten skal bruke lyd og video.

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen

Ex auditorio-spørsmål:

Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål. Disse kan formidles i pausen mellom første og andre opponent.

Ex auditorio-spørsmål sendes via lenke på Zoom til anita.berge@uis.no

* Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Smittevern

UiS følger de samme smittevernsrådene som ellers i arbeidslivet, men har i tillegg utarbeidet egne smittevernregler som må følges ved opphold på Campus.

Dere som er tilstede på disputasen, skal holde en avstand på minst 1 meter til alle andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære forhold. Avstanden må holdes under hele disputasen.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen vil bestå av professor Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola, Sverige, førsteamanuensis Monica Seland, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Trondheim  og førsteamanuensis Gunnar Magnus Eidsvåg (PhD) ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.