MENY

Disputas

Onsdag 15. juni 2016 vil Leander Jehl disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Leander Jehl forsvarer avhandlingen “Reconfiguration for Fault Tolerant Services in an Asynchronous System”

Alle interesserte er velkommen både til prøveforelesning kl 10 og disputas kl 12:15.