MENY

Disputas om barn med familierisiko for lese- og skrivevansker

22. juni vil Zahra Esmaeeli disputere for graden philosophae doctor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Esmaeeli forsvarer avhandlingen Children with and without Family Risk of Reading difficulties: Emergent literacy, home literacy environment at onset of formal reading instruction, and literacy skills after two years of schooling.

Prøveforelesningen starter kl 10.00. Emnet for prøverforelesningen er The mechanisms via which home environment and family risk can affect child's literacy development.

Les mer om avhandlingen.

Alle interesserte er velkommen til både prøveforelesning kl 10.00 og disputas kl 12.00.

Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis Kjersti Lundetræ ved Lesesenteret, UiS. Fiona Kyle,  City University, London har vært medveileder.

Bedømmelseskomité:
1. Professor Monica Melby Lervåg, institutt for spesialpedagogikk, UiO
2. Professor Minna Torppa, University of Jyväskylä, Finland
3. Professor Njål Foldnes, Lesesenteret, UiS

Kunngjøring for disputas.

 

Zahra Esmaeeli disputerer for ph.d. 22. juni. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Zahra Esmaeeli disputerer for ph.d. 22. juni. (Foto: Elisabeth Tønnessen)