MENY

Disputas om barns eksekutive funksjoner og selvreguleringsevner

Fredag 18. september 2020 vil Dieuwer ten Braak, ph.d.-kandidat ved Læringsmiljøsenteret, disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Et av hovedfunnene til Dieuwer ten Braak er at det er en sterk sammenheng mellom barnas selvregulering og matematiske ferdigheter. Det kom også frem at språk er en viktig forutsetning for selvregulering. 

Ten Braak vil forsvare avhandlingen “Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics – Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School".

Prøveforelesningen starter klokka 10.00, og har tildelt emne: «Play-based versus school-readiness orientated pedagogy – potentials and limitations of two distinctly different approaches in ECEC». Selve disputasen starter klokka 11:30. 

Les også: Selvregulering er viktig for barns utvikling

Delvis digital disputas

Prøveforelesning og disputas er delvis digital og vil foregå i KE E-164 og på Zoom. Det er begrenset antall plasser i rommet og totalt 36 personer vil kunne være til stede.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 671 5987 7250

Password: 485865

Det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyd og video.

Hovedveileder

Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret, UiS

Medveiledere

Thormod Idsøe fra Læringsmiljøsenteret, UiS og professor Megan McClelland fra Oregon State University i USA.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kerry Lee, Education University of Hong Kong
  • Associate professor  Imac Maria Zambrana, UiO
  • Professor Thomas Moser, UiS
  • Professor Unni Vere Midthassel, NSLA, UiS (settemedlem)

Retningslinjer for publikum

• Ikke bruk videokameraet

• Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen

• Ex auditorio-spørsmål:
Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas i pausen.
Ex auditorio- spørsmål sendes via lenke på Zoom til Dag Jostein Nordaker dagjostein.nordaker@uis.no

• Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.

Bilde av et barn som leker med kongler.

En ny doktorgrad viser at det er en sterk sammenheng mellom barns selvregulering og matematiske ferdigheter. Foto: Mari Løvås/UiS