MENY

Disputas om om høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis

Fredag 1. september disputerer Aslaug Fodstad Gourvennec for sin doktorgradsavhandling ved UiS. Hun har studert høypresterende elevers møte med litteraturfaglig praksis i videregående skole. I avhandlingen argumenterer hun for å forstå elever som en del av en større litteraturfaglig praksis.

Hun forsvarer avhandlingen "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis

Avhandlingen er forankret i sosiokulturelle perspektiver på diskurs (Gee, 2011) og praksis (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998; van Leeuwen, 2008) og utforsker litteraturfaglig praksis gjennom nærlesing av litterære gruppesamtaler om dikt i starten av vg1 og retrospektive gruppeintervju i siste semester av videregående skole.

Studien finner at elevene er dypt engasjert i meningsskapingen, at de i samtalen aktivt benytter og verdsetter ulike erfaringer i møte med teksten. Når elevene ser tilbake på og omtaler praksis, trer det å skape en best mulig forankret forståelse - eller dybdeforståelse - av de tekstene de arbeider med, frem som praksisens hovedformål. Elevene verdsetter arbeid med utfordrende tekster over tid og med ulike arbeidsformer, da de finner dem i tråd med de bilder de tegner av en faglig kjerne, kjennetegnet av verdier som tolkningsmangfold, dybdeforståelse, kritisk tenkning og deltakelse.

Avhandlingen argumenterer for å forstå elever som en del av en litteraturfaglig praksis som strekker seg på tvers av ulike skoleslag, høyere utdanning og akademia. 

Velkommen til disputas

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning og disputas.
Tid: Fredag 1. september kl 10 (prøveforelesning) og 12 (disputas)
Sted: Arne Rettedals Hus V-101

Hovedveileder: Professor Atle Skaftun, Lesesenteret, UiS
Medveileder: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Lesesenteret, UiS

Kunngjøring av disputas

Aslaug Fodstad Gourvennec