MENY

Disputas om vindkraft i Norge og Skottland

Hvordan fremme økt utbygging av vindkraft og hvordan oppnå bred aksept for utbyggingen? Det er tema når Janne Thygesen disputerer for graden ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 17. juni 2016.

Thygesen har sammenlignet politikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og Skottland. Skottene har hatt en raskere og større vindkraftutbygging enn Norge siden 2000 samtidig som at konfliktnivået synes å være lavere.

Undersøkt vinklingen

Som en sentral forklaring på den større politiske støtten og utbyggingen av vindkraft i Skottland har Thygesen undersøkt forskjeller i hvordan vindkraftsaken har blitt vinklet i landenes energi- og klimameldinger fra 1989-2012. Mens vindkraft i Norge i stor grad har blitt assosiert med kostnader, har de skotske regjeringene fokusert mer på mulighetene knyttet til både arbeidsplasser, klimagass-reduksjoner og økt forsyningssikkerhet.

Velkommen til disputas

Avhandlingen har tittelen: "Dilemmas and discourses in wind power planning and development in Norway and Scotland".

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emne for prøveforelesning er: "Comment on the statement that a global zero emission society, to be obtained within the time constraints defined by the 2 degree goal, also has to be a low energy society"

Professor Oluf Langhelle ved UiS har vært hovedveileder og forskningsleder og professor II Hilmar Rommetvedt ved IRIS/UiS har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Bedømmelseskomiteen består av professor Peter Strachan, The Robert Gordon University i Skottland, professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning og førsteamanuensis Gunnar Thesen ved UiS.