MENY

Feministiske perspektiver på transnasjonal adopsjon i kunst og forskning

Seminaret utforsker adopsjonskritikk i Skandinavia, og har et spesielt fokus på hvordan kritikken har blitt til i en utveksling mellom forskning, aktivisme og kunst.

Siden avslutningen av andre verdenskrig er opp mot 100.000 barn blitt transnasjonalt adoptert til skandinaviske land. De mange adopsjonene har imøtekommet en sterk etterspørsel på barn i takt med at færre skandinavisk-fødte barn har blitt gitt til adopsjon. Samtidig har altruistiske forestillinger om transnasjonal adopsjon som en humanitær intervensjon som redder barn fra fattigdom og krig, bidratt til fenomenets popularitet.

En voksende bevegelse av transnasjonalt adopterte i og utenfor Skandinavia forholder seg i dag sterkt kritisk til det transnasjonale adopsjonssystemet, og de strukturelle ulikheter som systemet viderefører.

Dette seminaret utforsker adopsjonskritikk i Skandinavia, og har et spesielt fokus på hvordan denne kritikken har blitt til i en utveksling mellom forskning, aktivisme og kunst. Seminariet vil særlig adressere relasjonen mellom adopsjonskritikk og feministisk politikk.

I hvilket omfang er feministiske perspektiver med på å forme og skjerpe den aktuelle adopsjonskritikken? Og på hvilke måter kan adopsjonskritikken sies å utfordre og problematisere feministiske forestillinger om kjønn, slektskap og (u)likhet?

Seminaret vil finne sted på norsk, svensk og dansk, og det vil være mulighet for dialog mellom innledere og publikum. 

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig her: heather@kunsthallstavanger.no

Seminaret er et samarbeid mellom Nettverk for kjønnsforskning og Stavanger Kunsthall.

Sted: Stavanger Kunsthall, Madlaveien 33, 4009 Stavanger
Dato: 8. oktober 2016
Tid: 13-16

Innledere:
Anne Kyong Sook Øfsti, forfatter og forsker
Jane Jin Kaisen, billedkunstner og ph.d.-stipendiat i kunstnerisk forskning
Anna Jin Hwa Borstam, billedkunstner
Louise Wolthers, kurator og forsker, Hasselblad Foundation
Lene Myong, professor, Nettverk for kjønnsforskning, UiS