MENY

Nettverkssamling for Pårørendeforskning

Nettverk for Pårørendeforskning arrangerer samling for fjerde gang onsdag 8. og torsdag 9. juni ved UiS.

Onsdag 8. juni er viet til to hovedtema: Pårørendes situasjon og erfaringer, og deretter Pårørendestøtte.

Innledningen er ved Kristin Humerfelt fra UiS som er koordinator for Nettverk for pårørendeforskning. Deretter skal stortingsrepresentant og medlem av Stortingets helse- og sosialkomité Olaug Vervik Bollestad snakke om "En moderne pårørendepolitikk". 

Alice Kjellevold, professor i helserett ved UiS, skal snakke om "Pårørende som kunnskapskilde" sammen med psykologspesialist Kari Bøckmann fra Nordlandsykehuset.

Dagen etter er hovedtemaene Politikk og kompetanse, og deretter Pårørendes involvering og samhandling.

Les hele programmet for nettverkssamlingen for pårørendeforskning