MENY

Olje eller omstilling: Hvilken vei bør UiS gå?

Universitetsbiblioteket inviterer til debatt om UiS sin framtid,

NENT (De nasjonale forskningsetiske komiteene) publiserte en forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning i juni dette året, etter oppfordring fra Universitetet i Bergen. Uttalelsen inntok en relativt kritisk synsvinkel:

NENT mener at universitetene [...] i større grad bør være seg bevisst sitt ansvar som kunnskapsprodusent i et landskap med interessemotsetninger. I den forbindelse etterlyser komiteen en grundigere refleksjon fra universitetenes side over sin mulige konserverende rolle gjennom sitt samarbeid med petroleumsnæringen.
[...]
NENT mener at en oppfylling av målsetningen om bærekraft krever en energiomstilling og kunnskapsutvikling. Det tilligger forskningsbevilgende myndigheter og forskningsinstitusjonene et ansvar i denne sammenhengen, og universitetene har et særlig ansvar i kraft av sin rolle som kunnskapsbærer.


De mener kort sagt at universitetene må ta mer ansvar for en styrt omstilling, som sikrer en bærekraftig utvikling.

I etterkant av uttalelsen ble det en del debatt i mediene og universitetsmiljøene, blant annet på Universitetet i Bergen. Professor Peter M. Haugan uttalte at universitetene har vært "for slappe". Ved UiS uttalte rektor Marit Boyesen seg positivt om NENT sitt arbeid kort tid etter at det ble publisert, selv om hun også hadde enkelte kritiske bemerkninger.

På tide å ta debatten!
Universitetsbiblioteket inviterer til debatt om hvilke konsekvenser denne uttalelsen bør få for universitetet sitt arbeid og framtidige prioriteringer. Bør UiS revurdere sitt fokus på petroleumsteknologi, og legge til rette for en omstilling bort fra petroleumsforskning? Står UiS i fare for å bidra til at nødvendige omstillingsprosesser skjer saktere enn nødvendig?

Disse spørsmålene blir debattert i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug torsdag 6. november kl. 18, av følgende meningssterke panel:

Ole Andreas Engen - professor i samfunnssikkerhet ved UiS, og medlem av Den nasjonale forskningsetiske komitê for naturvitenskap og teknologi (NENT).
Hans Borge - leder av Institutt for petroleumsteknologi ved UiS.
Oluf Langhelle - professor i statsvitenskap ved UiS.
Magne Bartlett - sitter i Studentparlamentet. Representerer StOr (Studentorganisasjonen i Stavanger).

Tom Hetland stiller som debattleder. Han er tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, og er nå kommentator i samme avis.

Alle er hjertelig velkommen! Det vil åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen, så det er mulig å få panelet i tale og selv delta i debatten. Kaffe og te vil bli servert.