MENY

Presentasjon av «Når verden banker på»

Møt redaktør Elise Kipperberg og medforfatterne Audhild Sinnes, Gerd Marie Ådna og Hildegunn Fandrem. Kommentator er Tomas Sundnes Drønen.

Hvor bevisste er lærere, barnevernsansatte og sosionomer på egen kulturell bakgrunn og holdninger når de samhandler med barn og voksne som trenger hjelp?

Boka «Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse» er en artikkelsamling med perspektiver og refleksjoner rundt hvordan globaliseringen virker inn på vårt flerkulturelle velferdssamfunn og sosialfaglige profesjonsutøvelse overfor mennesker med ulike verdisystemer, etnisitet, kompetanse, klasse, og språklige forutsetninger.

Boka presenterer møter med kvinner utsatt for menneskehandel, tiggere, utviste asylsøkere og utenlandske partnere som opplever vold i ekteskapet. Den ser på integreringsprosesser, religionens betydning i hverdagslivet, interkulturell kommunikasjon og kulturelle variasjoner i synet på barnets beste. Bidragsyterne i boka har fagbakgrunn fra sosialfag, statsvitenskap, sosialantropologi, pedagogikk, religionshistorie og psykologi.

Elise Kipperberg har vært redaktør. Hun vil snakke om arbeidet med boka og sine egne kapitler under presentasjonen. Kipperberg er dosent i sosialpedagogikk ved Institutt for Sosialfag, og har i mange år vært engasjert i barns menneskerettigheter, særlig situasjonen for asylsøkere og flyktninger.


Presentasjon av enkelte kapitler
Audhild Sinnes, Gerd Marie Ådna og Hildegunn Fandrem vil presentere sine kapitler i boka.

Audhild Sinnes er psykolog ansatt i Helse Stavanger, Ryfylke DPS. Hun har klinisk psykologerfaring fra psykisk helsevern, og har vært tilknyttet Kirkens bymisjons prosjekt Albertine. Her har hun blant annet deltatt som frivillig medarbeider i gateprostitusjonsmiljøet i Stavanger.

Gerd Marie Ådna er førstemanuensis i religionsvitenskap ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Hildegunn Fandrem er professor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Forsknings- og undervisningstemaene hennes omfatter migrasjon blant barn og unge, med spesielt fokus på mobbing, depresjon, identitet og tilhørighet blant innvandrerbarn og -ungdom.


Tomas Sundnes Drønen vil kommentere boka. Han er prorektor for utdanning og professor i globale studier ved Misjonshøgskolen.
 

Servering av kaffe og te. SiS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Bilde av boka