MENY

Regulering av følelser hos ledere

Hvordan regulerer og kontrollerer ledere sine følelser? Dette er tema når Annie Haver disputerer for graden ph.d. ved Universitetet i Stavanger fredag 10. juni 2016.

Tidligere forskning viser at undertrykking av følelser kan føre til økt stress, utbrenthet og dårlige relasjoner. Men hvordan ledere regulerer og kontrollerer sine følelser er det derimot ikke forsket så mye på – før nå.

– Regulering av følelser kan ha både positiv og negativ betydning for prestasjoner på jobb og helse. Spesielt yngre og uerfarne ledere kan ha negativ helsegevinst når de ‘faker’ følelser de ikke har. Når det gjelder de mer erfarne lederne, kan usunn regulering føre til at de tar feil beslutning, sier Annie Haver.

Ledelsesstil, personlighet, for eksempel lederens emosjonelle kompetanse (EI), relasjonen mellom leder-ansatt, normer og kultur er viktige påvirkende faktorer i denne sammenheng.

Skjuler følelser

Annie Haver har funnet at ledere bruker ulike strategier når de regulerer sine følelser. I møte med stress anvender ledere reguleringsstrategier som innebærer at de revurderer hendelser på en konstruktiv måte. I andre situasjoner velger de å skjule sine følelser, for eksempel ved å ta på seg en maske av kontroll eller å undertrykke egne følelser i situasjonen.

Haver sin forskning viser at ledere på lavere nivå bruker usunne reguleringsstrategier i større grad enn de høyere opp. Det indikerer at konteksten betyr mye når en regulerer følelser, og kan således være en sårbarhetsfaktor, ifølge Haver. 

Velkommen til disputas

Avhandlingen har tittelen: "Emotion Regulation and its Significance for Leadership"

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emne for prøveforelesning er: "leadership challenges in the hospitality sector"

Førsteamanuensis Trude Furunes ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Tove Helland Hammer ved Cornell University i USA har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av prodekan Håvard Hansen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS.

Bedømmelseskomiteen består av professor Neal Mark Ashkanasy ved University of Queensland i Australia, associate professor Konstantinos Kafetsios ved University of Crete i Hellas og professor Gro Ellen Mathiesen ved UiS.